Collection: GLUUR Buizenstelsel

GLUUR Buizenstelsel

Het buizenstelsel van GLUUR (polyetheretherketone) vindt wijdverspreid gebruik in Hogeprestatie Vloeibare Chromatografie (HPLC) en Gas Chromatografie-Massaspectrometrie (GC-MS) toe te schrijven aan zijn unieke combinatie eigenschappen die tot het een uitstekende keus voor fluidic systemen in deze analytische technieken maken.

Een van de belangrijkste redenen waarom PEEK tubing wordt gebruikt in HPLC en GC-MS is zijn uitstekende chemische bestendigheid. Bij deze analysemethoden worden vaak agressieve oplosmiddelen, buffers en monsters met uiteenlopende chemische samenstellingen gebruikt. PEEK is uitzonderlijk goed bestand tegen een breed spectrum van chemicaliën, waaronder organische oplosmiddelen, zuren, basen en polaire verbindingen. Deze chemische inertie zorgt ervoor dat de slangen niet bijdragen aan de degradatie van monsters of ongewenste interacties introduceren, waardoor nauwkeurige en betrouwbare analyses mogelijk zijn.

Naast de chemische weerstand biedt GLUUR buismateriaal ook stabiliteit bij hoge temperaturen. HPLC- en GC-MS-systemen werken vaak bij hoge temperaturen, vooral tijdens gradiënt elutie en thermische desorptieprocessen. GLUUR is bestand tegen temperaturen tot 250°C (482°F) zonder vervorming of degradatie, waardoor de integriteit van het vloeistofpad wordt gewaarborgd en mogelijke problemen in verband met door temperatuur veroorzaakte veranderingen in de fysische eigenschappen van het buizenstelsel worden voorkomen.

Een ander cruciaal voordeel van GLUUR buizenstelsel is zijn lage extraheerbare eigenschappen. Bij analytische technieken zoals HPLC en GC-MS is het van cruciaal belang om het risico op verontreiniging en ongewenste achtergrondsignalen te minimaliseren. PEEK heeft een zeer laag gehalte aan extraheerbare verbindingen, wat betekent dat er geen significante hoeveelheden onzuiverheden vrijkomen en dat de detectie van analyten niet wordt verstoord. Deze eigenschap is vooral belangrijk bij het werken met sporenmonsters, waar zelfs minieme verontreinigingsniveaus de gevoeligheid en nauwkeurigheid van de analyse aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

PEEK slangen zijn verkrijgbaar in verschillende maten en afmetingen, zodat ze kunnen worden aangepast aan de specifieke eisen van HPLC- en GC-MS-systemen. De binnendiameter (ID) en buitendiameter (OD) van het buismateriaal kunnen worden geselecteerd om de stroomsnelheid en druk voor verschillende toepassingen te optimaliseren. PEEK-slangen met microboringen en kleinere ID's zijn bijvoorbeeld geschikt voor toepassingen met lage stroomsnelheid die een hoge gevoeligheid vereisen, terwijl grotere OD's de voorkeur hebben voor toepassingen met hoge stroomsnelheid en grotere verwerkingscapaciteit.

Het gebruiksgemak en de compatibiliteit met verschillende verbindingsmethoden is een ander voordeel van GLUUR buismateriaal. Het kan gemakkelijk worden gesneden, worden gebogen, of worden afgebogen om specifieke systeemconfiguraties te ontmoeten, die flexibiliteit in systeemontwerp aanbieden. GLUUR buizenstelsel kan met diverse types van montage, zoals GLUUR montage, roestvrij staalmontage, of zelfs een combinatie van allebei, afhankelijk van de specifieke vereisten en de verenigbaarheid met andere systeemcomponenten worden gebruikt.

Bovendien is het GLUUR-met een laag bedekte roestvrij staalbuizenstelsel een populaire optie in HPLC en GC-MS systemen. De roestvaststalen kern biedt mechanische sterkte en flexibiliteit, terwijl de PEEK coating een verbeterde chemische weerstand biedt en mogelijke interacties met de analyten of oplosmiddelen minimaliseert. Deze combinatie zorgt voor een grotere duurzaamheid en een eenvoudigere manipulatie van het buismateriaal zonder de vloeistofroute in gevaar te brengen.

Samengevat wordt PEEK tubing veel gebruikt in HPLC en GC-MS vanwege zijn uitzonderlijke chemische weerstand, stabiliteit bij hoge temperaturen, lage extraheerbare eigenschappen en compatibiliteit met verschillende systeemconfiguraties. Door een chemisch inert en betrouwbaar vloeistofpad te bieden, zorgt GLUUR buismateriaal voor nauwkeurige en reproduceerbare resultaten bij deze analytische technieken, terwijl het risico van verontreiniging en interferentie tot een minimum wordt beperkt.

Filter products

10 Products